CHUYÊN ĐỀ: GIỮ VỞ - RÈN CHỮ

“Mỗi trang vở là một vườn hoa xinh”

Viết chữ đẹp là mong muốn của tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và của cả phụ huynh học sinh nữa. Chữ viết cũng là một môn học, là kiến thức, nhất là ở Tiểu học, bởi vì: “Nét chữ- nết người”, dạy chữ là dạy người. Chữ viết sẽ góp phần rèn luyện đạo đức và tính cách con người.

I. PHẦN MỞ ĐẦU:

“Mỗi trang vở là một vườn hoa xinh”

  1. chữ đẹp là mong muốn của tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh và của cả phụ huynh học sinh nữa. Chữ viết cũng là một môn học, là kiến thức, nhất là ở Tiểu học, bởi vì: “Nét chữ- nết người”, dạy chữ là dạy người. Chữ viết sẽ góp phần rèn luyện đạo đức và tính cách con người. Đặc biệt đối với học sinh tiểu học, việc xây dựng nền nếp “Vở sạch – Chữ đẹp” có một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Vì đây là những năm học đầu tiên đối với các em, nhà trường không chỉ giúp các em học viết và rèn luyện chữ viết: viết đúng, viết đẹp, viết đảm bảo tốc độ nhằm tạo điều kiện cho các em ghi chép bài học của tất cả các môn học được tốt, mà còn thông qua rèn luyện chữ viết, giáo dục cho các em những phẩm chất đạo đức như: Tính kiên trì, cẩn thận, tinh thần kỷ luật và óc thẩm mỹ. Mặc dù hiện nay, vào thời điểm công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ, tác động không nhỏ tới đời sống mọi mặt của xã hội, có thể không cần viết chữ đẹp vì đã có máy tính. Nhưng với những ý nghĩa giáo dục như đã nêu ở trên thì việc rèn chữ cho học sinh ngày càng trở nên cần thiết, nó đã góp phần vào việc giáo dục toàn diện cho học sinh. Chính vì vậy trong quyết định Ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học của Bộ trưởng Bộ GD& ĐT ngày 04 tháng 05 năm 2007 số 14/2007/QĐ-BGDĐT cũng đã nêu rất rõ yêu cầu giáo viên tiểu học phải viết chữ đúng mẫu, biết cách hướng dẫn học sinh “Giữ vở sạch – chữ đẹp”. Xác định rõ điều đó, những năm qua, Trường Tiểu học Mỹ Quang đã chỉ đạo, triển khai phong trào “Giữ vở sạch - chữ đẹp” một cách sâu rộng, mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ giáo viên, các em học sinh, các bậc phụ huynh và phong trào ấy đã nhận được sự hưởng ứng tích cực. Trong quá trình đó đội ngũ giáo viên chúng tôi đã rút ra được một số biện pháp bước đầu có hiệu quả trong việc xây dựng nền nếp “Giữ vở sạch – chữ đẹp” cho học sinh nhằm đạt chuẩn VSCĐ trong toàn trường.
  2. MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ HỘI THI VIẾT CHỮ ĐẸP CẤP TRƯỜNG VÀ MỘT SỐ BÀI VIẾT CỦA HỌC SINH TRƯỜNG: